גליון 2/2020

 


טעות סופר בתנאי סף    

תנאי סף הינם תנאים "בינריים". המציע עומד בהם או שאינו בהם. תנאי הסף קובעים רף שאליו צריכים המציעים להגיע. ברגיל, החמצה "קטנה" של הרף, או "טעות קטנה" בנוגע לתנאי הסף, אינן מצילות הצעות מפסילה. אולם, לעתים, מקרים יוצאי דופן מזמנים גם פסיקות יוצאות דופן.        

עתמ (ת"א) 8447-03-20 חברת איתר שיווק בע"מ נ' עיריית חולון ואח'

      תמצית העובדות הרלבנטיותהשאלות המשפטיות:


      נפסק:

o    נימוק ראשון : הטעות נלמדת מהמסמך עצמו – לא הייתה למציעה הזוכה כל סיבה לנקוב בסכום העולה בחצי ש"ח על מחיר המקסימום ליחידה ובמיוחד, כאשר מדובר בפריט אחד זניח וחסר חשיבות כלכלית.

o    נימוק שני: ביחס לכל הפריטים האחרים נרשמו מחירים שווים או נמוכים ממחיר המקסימום – משכך, ברור שגם ביחס לפריט שבמחלוקת, לא הייתה כל סיבה לחרוג ממחיר המקסימום.

o     נימוק שלישי: ברור כי הטעות נעשתה בתום לב – אין כל הגיון לייחס למציעה הזוכה כוונה מודעת ליטול על עצמה את הסיכון שהצעתה כולה תיפסל על הסף, רק על מנת לנסות ולהפיק רווח זעום של 75 ₪ לשנה.

o      נימוק רביעי: לא הייתה בטעות ובתיקונה כדי להקנות למציעה הזוכה יתרון הפוגע בעקרון השוויון - גם אלמלא תוקנה הטעות באופן שמחירו של הפריט החריג הופחת עד למחיר המקסימום שנקבע, לא היה חל כל שינוי בתוצאות המכרז, והצעתה של המציעה הזוכה הייתה זולה מזו של העותרת.

הערות בשולי הפסיקה


מחדל מלצרף להצעה אישור הנדרש כתנאי סף
         

מחדל מלעמוד בתנאי סף משמעו, כמעט תמיד, פסילתה של ההצעה. האם תוצאה זו הכרחית, כאשר מחדל זה עניינו באי צירוף אישור נדרש? שאלה זו הובאה, לאחרונה, לפתחו של בית המשפט לעניינים מנהליים במחוז המרכז.      

עת"מ (מרכז)  14298-11-19 נדיבי עדן אור (1994) בע"מ נ' עיריית ראשון לציון ואח'

 

תמצית העובדות הרלבנטיות:


השאלות המשפטית:       נפסק:

הערה בשולי הפסיקה     

עלון  מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני