גליון 8/2014

פרשנות תנאי סף  

במכרזים שונים נדרש המציע כי בבעלותו או בשליטתו יהיה ציוד מסויים. בעוד הדרישה כי הציוד יהיה בבעלות המציע הינה ברורה, קיימת אי בהירות בשאלה מתי יחשב ציוד כמצוי "בשליטת המציע". לסוגיה זו התייחס לאחרונה השופט אליקים מבית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה. 
 

עת"מ (חי')  י.ר.א.ב שרותי נוי 1985 בע"מ נ' עיריית קרית -מוצקין 

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלה המשפטית:

 האם בנסיבות העניין עומדת איזוטופ בתנאי המחייב כי בשליטתו של המציע הציוד המכאני-הנדסי המצויין במסמכי המכרז? 

נפסק:

הערות בשולי הפסיקה:

האם הליך לאכיפת זכייה במכרז מהווה תנאי מוקדם לתביעת פיצויים?


האם מציע שלא זכה במכרז וסבור היה שעל עורך המכרז היה לבחור בהצעתו רשאי להגיש תובענה מנהלית במסגרתה יתבע את הפסדיו ונזקיו מבלי שניסה תחילה לאכוף את זכייתו במכרז בדרך של הגשת עתירה מנהלית? 

 

תמ' (מרכז) 21434-05-14 רשות שדות התעופה נ' קסם מילניום בע"מ 

תמצית העובדות הרלבנטיות:

 השאלה המשפטית:

 האם הליך לאכיפת זכייה במכרז מהווה תנאי מוקדם לתביעת פיצויי קיום?

נפסק:

 הערות בשולי הפסיקה:


עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני.