גיליון 6/2014

הגמשת תנאי סף למידותיו של מציע מסויים  

ועדות המכרזים מצוות להקפיד על העמידה בתנאי הסף שכן בכך נשמר גם ערך השוויון וטוהר המידות. לעתים, על מנת להימנע מפסילת הצעה אטרקטיבית, מפרשות ועדות המכרזים את תנאי הסף באופן גמיש, פעולה שיכולה לבוא על חשבון עיקרון השוויון בין מציעים. מקרה כזה הגיע לפתחו של בית המשפט העליון בעניין א.נ.א חשמל.   
 

עע"מ 5511/13 א.נ.א. חשמל בע"מ נ' חברת נמל אשדוד 


תמצית העובדות הרלבנטיות:השאלות המשפטיות:נפסק:

 

הערות בשולי הפסיקה 


  

ערבות בנקאית


נושא הערבות הבנקאית זוכה בשנים האחרונות להתייחסות נרחבת בפסיקה. ככלל הפסיקה מקפידה מאוד עם פגמים בערבות, אולם גם במסגרת הכללים הנוקשים המשמשים לבחינת הערבות קיים מתחם גמישות. על כך עמד בית המשפט העליון לאחרונה בפסק דינו בעניין אסיה תורס.  
 


עע"מ 2883/14 אסיה תורס בע"מ נ' המועצה המקומית ג'סר אל זרקה 

 

תמצית העובדות הרלבנטיות השאלות המשפטיות
 


נפסק: 

הערה בשולי הפסיקה 


 

עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני