גליון 3/2016

 

תנאי במכרז המעניק ניקוד עודף לבעלי נסיון חיובי עם עורך המכרז 

תנאי מוכר במכרזי "אמות מידה ומשקלות" מנקד נסיון חיובי של המציע. מה דינו של תנאי המעניק ניקוד עודף למציע לו נסיון חיובי עם עורך המכרז דווקא?

לסוגייה זו נדרשה השופטת מרוז מבית המשפט לעניינים מנהליים מרכז-לוד.

עת"מ (מרכז) 32304-02-16 פרח השקד בע"מ נ' עירית ראשון לציון

 

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלה המשפטית: 

נפסק:

 

הערות בשולי הפסיקה


 

האם עותר שהצעתו פגומה יכול לעתור כנגד הליכי המכרז? 

לעתים מתברר כי הצעתו של עותר שתקף את תוצאות המכרז הינה פגומה ומשכך דינה להיפסל. האם עותר כזה זכאי לתקוף הצעות אחרות? האם רשאי הוא לדרוש את ביטול המכרז? 

עת"מ (ח') 7477-02-16 טיטרא שרותי תרגום נ' המועצה האזורית מנשה  ואח'

תמצית העובדות הרלבנטיות 

השאלה המשפטית 

נפסק:

הערה בשולי הפסיקה 


 


עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני