גליון 5/2015

תכסיסנות כשאלה תלויית היקף ומידה 

תמחור של פריטים בהצעה במחירים בלתי סבירים מעורר חשש לתכסיסנות פסולה. אולם, לא בכל מקרה תמחור פריט או פריטים בהצעה במחיר בלתי סביר יחשבו כתכסיסנות הגוררת את פסילת ההצעה. למקרה כזה התייחס לאחרונה השופט ורדי מבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

ה"פ (ת"א) 63019-03-15 מגנזי תשתיות בע"מ נ' החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ ואח'  

תמצית העובדות הרלבנטיות:
 


השאלה המשפטית:


נפסק:

 

הערה בשולי הפסיקה:

הגשת הצעה לתיבת המכרזים הלא נכונה

דיני מכרזים הינם דינים נוקשים שסובלנותם לטעויות נמוכה. משכך, מגישי הצעות צריכים להקפיד ולנקוט משנה זהירות בהגשת הצעתם כדי שלא לנחול מפח נפש כאשר זו נפסלת בשל טעות טכנית. מקרה קיצוני של טעות שהביא לפסילתה של הצעה נידון לאחרונה בבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים. 

עת"מ (י-ם) 35595-03-15 ברסקי את ברגר רו"ח נ' משרד הרווחה  

תמצית העובדות הרלבנטיות:


השאלה המשפטית:


נפסק:


הערה בשולי הפסיקה:

 
עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני.