גליון 4/2018

 

שינוי אופן ניקוד ההצעות במכרז


המימרה הידועה "סוף מעשה במחשבה תחילה" אמנם נטבעה בפיוט "לכה דודי" שנכתב כבר לפני כחמש מאות שנים. אולם, תוקפה של מימרה זו יפה גם לדיני המכרזים בימינו אנו.

לעתים דומה, כי עיצוב "כללי משחק" במכרזים שונים נעשה כלאחר יד וללא השקעת מחשבה ראויה בעיצוב תנאיו. לא אחת, מימוש כללים אלו מביא לתוצאות בלתי סבירות בעליל ולנסיון של עורך המכרז לשכתב אותם בדיעבד. מקרה כזה הובא לאחרונה לפתחו של בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע. 
 

עת"מ (ב"ש)  21698-03-18 צמד הגליל בע"מ נ' מ. מ. ערערה-בנגב ואח'

תמצית העובדות הרלבנטיות: 

השאלה המשפטית: 

האם לנוכח תוצאה אבסורדית העולה מאופן חישוב תוצאות המכרז, ניתן היה לשנות, בדיעבד, את נוסחת החישוב?  

נפסק:

הערה בשולי הפסיקה: 

 

תקלות בהגשת עתירות מנהליות  

עתירות התוקפות החלטות של ועדות מכרזים ממוקדות, מטבעם של דברים, במהותן של החלטות ועדת המכרזים. אולם, שאלת סיכוייה של עתירה מנהלית תלויות לצד שאלת "חוזקה המהותי" גם בשאלת עמידתה בדרישות מקדמיות ופרוצדורליות. יכולה עתירה להצביע על כשלים ממשיים בהחלטת ועדת המכרזים ועדיין להידחות על הסף בשל אי עמידה בדרישות הצורניות והטכניות הכרוכות בהגשת העתירה.  

עת"מ (ב"ש) 2778-12-17 סייפר פלייס נ' עיריית באר שבע

תמצית העובדות הרלבנטיות:

 

השאלות המשפטיות: 

נפסק:

הערות בשולי הפסיקה: 

 

 

 

עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני