גליון 9/2015

הנסיבות בהן ניתן למחול על פגם בערבות 

הגישה השיפוטית כלפי פגמים בערבות הינה פורמליסטית ומחמירה. רק במקרים חריגים ונדירים עשוי בית המשפט למחול על פגם בערבות. פסק דין המבהיר את המדיניות השיפוטית בנושא זה ניתן לאחרונה בבית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב. 
 
 

עת"מ (חי') 3844-07-15 בטחון שרותים אבידר בע"מ נ' נתיבי ישראל ואח'  

תמצית העובדות הרלבנטיות:


השאלה המשפטית: 


נפסק:


הערות בשולי הפסיקה 

איחור בהגשת תצהיר בדבר עמידה בדרישות המכרז

במכרזים רבים נדרשים המציעים לצרף להצעתם תצהירים הנוגעים לעמידתם בתנאי המכרז. דוגמא נפוצה לדרישה כזו הינה הדרישה לצרף להצעה תצהיר המעיד כי המציע מקיים את חובותיו כלפי עובדיו. האם איחור בהגשת תצהיר כזה יביא לפסילת ההצעה?  

עע"מ 6861/11 י.י.א אחזקה ושירותים בע"מ נ' עיריית באר שבע  

 

תמצית העובדות הרלבנטיות 


השאלה המשפטית 


נפסק:


הערה בשולי הפסיקה 

 


עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני