גליון 1/2016

חידושים בדיני המכרזים – עלון 1/2016

פגם בערבות הבנקאית 

הדעת נותנת כי כיוון שהדרישות במכרזים ביחס לערבויות הינן דרישות טכניות ופשוטות המפורטות במסמכי המכרז (ובחלק ניכר מהמכרזים אף מצורף נוסח הערבות למסמכי המכרז) ימעטו טעויות ופגמים בערבויות המצורפות לבקשות. אולם, בחינת הפסיקה מלמדת כי פגמים בערבות – שניתן היה להמנע מהם בנקל – מביאים שוב ושוב לפסילת הצעות. מקרה כזה נדון לאחרונה על ידי כב' השופט שיינמן מבית המשפט לעניינים מנהלים מרכז.
 

תמצית העובדות הרלבנטיות:


השאלות המשפטית: 

 

נפסק:

שמירה על עקרון השוויון בין המציעים.
הציפייה למקצועית ורצינות של המשתתפים במכרז.
שיקולי יעילות: ההקפדה על כל תג ותג בערבות תגביר את הוודאות ותצמצם את ההתדיינויות המשפטיות סביב זכייה במכרז. 
 

 

הערה בשולי הפסיקה: 

 

 פרשנות תנאי סף

 

עת"מ (י-ם) 30439-07-15 או. אר. אס. נ' מדינת ישראל – משרד החינוך 

 

תמצית העובדות הרלבנטיות:
 

"על המציע להיות מפעיל של סניפים לגיוס כוח אדם כדלקמן: 
א....קיימים לכל הפחות 5 סניפים ממוקמים ב-5 ערים שונות כאשר כל אחד מהסניפים היה פעיל לפחות ב-12 החודשים האחרונים". 
 

 

השאלה המשפטית:
 

מהו אופן פרשנות תנאי הסף? האם כדי שאתר פיזי יוכל להיחשב כסניף לצורך תנאי הסף יש צורך שתהיה בו קבלת קהל לקהל הרחב? 

נפסק:


הערה בשולי הפסיקה:
 


 


עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני