גיליון 4/2016

חובת מיצוי ההליכים       

ככלל, מציע במכרז המסתייג מתנאיו או מהחלטות עורך המכרז חייב להביא את טענותיו בפני עורך המכרז בטרם יגיש עתירה לבית המשפט.

לעתים, עותרים פונים לבית המשפט בבקשה לסעד תוך "דילוג" על שלב הפנייה המקדמית לבית המשפט. מקרה כזה התברר לאחרונה בפני השופטת נאוה בן אור בבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים.

עת"מ (י-ם) 69056-03-16 הוט טלקום שותפות מוגבלת נ' החשבת הכללית ואח'

 

           

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלה המשפטית:     


האם חייב עותר לשטוח, בפני עורך המכרז, את טענותיו אודות ההליך המכרזי ותנאיו בטרם הגשת עתירה?              
נפסק:


הערות בשולי הפסיקה   

הגרלה ? בדיני מכרזים?


עת"מ (מרכז) 28609-03-16 תדם הנדסה אזרחית בע"מ נ' נת"ע- נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ואח'   


תמצית העובדות הרלבנטיות      

השאלה המשפטית       

האם מקום בו קיימת זהות מוחלטת בין ההצעות רשאית הייתה ועדת המכרזים להורות על קיום הגרלה לבחירת ההצעה הזוכה, הגם שהוראות המכרז לא התייחסו לאפשרות כזו?    

נפסק:

הערה בשולי הפסיקה     

 

 

         

 

עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני