גליון 3/2017

  

פגם בערבות

 
בעשור האחרון חלה החמרה של  ממש בהתייחסות בתי המשפט לפגמים בערבויות ההצעה וחודד הכלל כי למעט חריגים נדירים כל פגם בערבות יוביל לפסילת ההצעה. כלל זה נסמך על ההנחה כי גישה נוקשה זו תביא לצמצום הפגמים בהצעות ולצמצום העתירות המוגשות בעניין זה (עתירות שמחד גיסא גורמות לעיכוב במימוש מכרזים ומאידך גיסא גורמות לעומס בבית המשפט). דומה כי כמות העתירות שעניינן בפגמים בערבות ההצעה מרמזת כי גישת בית שמאי זו אינה מביאה, בהכרח, לתוצאה המקווה. אומנם הכללים בעניין פגמים בערבות הפכו לנוקשים מאוד, אך העתירות נותרו על מכונן ועתה מופנה חודן לבחינת החריגים בכללים אלו.
 
 

עתמ (י-ם) 32076-01-17 שערי מידע נ' משרד החינוך

 

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלה המשפטית:

 נפסק:

א -  הטעות נלמדת מהערבות עצמה.
ב -  ניתן לעמוד על כוונתו של השוגה תוך שימוש בראיות אובייקטיביות המצויות  בפני ועדת המכרזים במועד פתיחת       תיבת המכרזים.
ג -  על פני הדברים הטעות הינה טעות בתום לב שנפלה בהיסח הדעת.
ד -  אין בטעות ובתיקונה כדי להקנות למציע יתרון הפוגע בעקרון השוויון.
בית המשפט קבע כי בנסיבות העניין אין מתקיימים תנאים ב' וד'.
         העתירה נדחתה.
 

הערות בשולי הפסיקה:

 
 

התחשבות בשיקולים שלא נזכרו בתנאי המכרז 

 

עת"מ (חי) 45396-01-17 מדי ורד בע"מ נ' מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 

תמצית העובדות הרלבנטיות:

 
 

השאלה המשפטית:

 

נפסק:

  
 

הערה בשולי הפסיקה:

 
 
 
 
 
 
 
עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני