גליון 11/2015

 

תנאי סף שלא ניתן לקיימו 

חובות ההגינות והשוויון מחייבות לראות בפגם של אי עמידה בתנאי הסף, כפגם מהותי אשר יביא לפסילתה של ההצעה הפגומה על הסף. 

מה הדין כאשר לא ניתן לקיים את תנאי הסף (או אחת מחלופותיו) כפי ניסוחו? לשאלה זו התייחס, לאחרונה, בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים. 

 

עת"מ (י-ם) 13655-03-15 ריבה יחזקאל ושות' נ' מדינת ישראל – משרד התחבורה ואח' 

 

 תמצית העובדות הרלבנטיות:


השאלות המשפטית: 

 

נפסק:


הערות בשולי הפסיקה 

 

הצעות מתואמות במכרז


תיאום הצעות בין מציעים הינו אקט פסול בתכלית הסותר את עקרונות השוויון והתחרות ההוגנת העומדים בלב דיני המכרזים. הדין הפסוק רואה בתיאום הצעות כתכסיסנות המצדיקה את פסילת ההצעות המתואמות על הסף. אולם, מטיבם של דברים, תיאום כזה לא נעשה בריש גלי אלא בהיחבא. משכך, לרוב, הקביעה שהצעות מסויימות תואמו ביניהן, מתבססת על הצטברות של אינדיקציות המעידות שכך אכן קרה. מקרה כזה הובא לאחרונה בפני השופט דוד מינץ מבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים. 


עת"מ (י-ם) 27075-08-15 משה אברהם נ' חברת החשמל לישראל בע"מ 


תמצית העובדות הרלבנטיות 


השאלות המשפטיות 


נפסק:


הערה בשולי הפסיקה 


עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני