גיליון 3/2018


 

תכסיסנות וסעיף השלמת מחירים במכרז

מכרזים בהם נדרש המציע לתמחר פריטים שונים בכתב כמויות הינם מכרזים שמחד גיסא רגישים – יותר ממכרזים אחרים – לתכסיסנות. מאידך גיסא, הכמות הרבה של פריטים שיש לתמחר מביאה לפעמים למחדל, בתום לב, מלתמחר פריט מסוים.

בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה דן לאחרונה בטענה לתכסיסנות במכרז כזה ודן בחוקיות מכניזם מכרזי המאפשר לעורך המכרז לתמחר פריט אותו המציע לא תמחר.

 

עתמ' (חי) 12793-10-17 דלתון תכנון וביצוע פרויקטים בע"מ נ' אוניברסיטת חיפה


תמצית העובדות הרלבנטיות           


השאלות המשפטיות:   

נפסק:

הערה בשולי הפסיקה            

הצעה במכרז הכוללת הסתייגות                                                                                             

עתמ (חי') 58281-12-17 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' מועצה מקומית קריית טבעון

           

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלה המשפטית:     

נפסק:

 

הערות בשולי הפסיקה   
 

      עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני