גליון 2/2015

עוד על פגמים בערבות בנקאית  

אחת ההנמקות העומדות בלב המדיניות השיפוטית, הנוקשה והבלתי סלחנית, ביחס לפגמים בערבות ההצעה הינה שהחלת כללים קשוחים ופורמליסטים בעניין זה תביא לצמצום המחלוקות המשפטיות בנושא. אולם, עיון בפסיקה מלמד כי, חרף האמור לעיל, נושא ערבות ההצעה ממשיך להעסיק, ואולי אפילו ביתר שאת, את בתי המשפט. פגמים בערבות היו ונותרו גורם מרכזי למחלוקות ולפסילת הצעות. 
 

עת"מ 23474-01-15 אלקו – התקנות ושירותים (1973) בע"מ נ' איגוד ערים דרום השרון המזרחי  

תמצית העובדות הרלבנטיות:

 

השאלה המשפטיות:


נפסק:

הערה בשולי הפסיקה:


האם מציע שקיבל לידיו את ערבות ההצעה מושתק מלטעון לזכיה במכרז?

עם קבלת החלטת ועדת המכרזים מושבת ערבות ההצעה לידי המציעים שלא זכו במכרז. האם קבלת הערבות על ידי המציע משמעה איבוד זכותו של המציע לטעון לזכייה במכרז?    

עת"מ 33899-01-14 רשת בטחון בע"מ נ' מקורות ואח' 

תמצית העובדות הרלבנטיות:


השאלה המשפטית:


נפסק
:


הערה בשולי הפסיקה:
 

 

עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני.