גליון 4/2017

סבירות תנאי סף  

עמידה בתנאי סף משולה לקבלת "כרטיס הכניסה לתיבת המכרזים". הצעה שאינה עומדת בתנאי זה תפסל ולא תבחן לגופה. משכך, חייבים עורכי מכרז בהקפדה על כי תנאי הסף שהם קובעים יהיו מידתיים וסבירים ולא יסננו "בסינון יתר" מתמודדים פוטנציאליים. לשאלת סבירותו של תנאי סף נדרש לאחרונה בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים. 

 

עתמ (י-ם) 57075-03-17 ע. הדאיה ניהול והשקעות בע"מ נ' עירית ירושלים
 

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלה המשפטית: 

נפסק:

הערות בשולי הפסיקה: 

 

 פגם בערבות – חריג לכלל הפסילה


ההלכה הנוגעת לפגמים בערבות המכרז הינה קשיחה מאוד. כמעט כל פגם בערבות יחשב לפגם המחייב את פסילת ההצעה. עם זאת, קיימים מקרים נדירים בהם חרף פגם בערבות המכרז, לא תיפסל ההצעה. 

 

עתמ (י-ם) 69084-01-17 יפעת ויגו בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד האוצר

 

תמצית העובדות הרלבנטיות: 

השאלה המשפטית

נפסק:

א. הטעות נלמדת מהערבות עצמה;  
ב. ניתן לעמוד על כוונתו המדויקת של השוגה, תוך שימוש בראיות אובייקטיביות מובהקות, המצויות בפני ועדת
   המכרזים בעת פתיחת ההצעות;  
ג. על-פניו נראה, כי הטעות אירעה בתום לב או בהיסח הדעת, ולא כתוצאה מכוונת מכוון;
ד. אין בטעות ובתיקונה כדי להקנות למציע יתרון הפוגע בעקרון השוויון וביתר כללי דיני המכרזים. הארכת תוקף  
   המכרז ביום נוסף, הִינה טעות שבתום לב, שסביר להניח כי נפלה בשל בלבול שנוצר באשר ליום האחרון של  
   החודש – 30 או 31. בנסיבות העניין, מצטרפת לפרט זה העובדה שיום התוקף הנוסף חל בשבת, כך שלהארכת 
   תוקף הערבות אין כל משמעות מעשית, והיא לא מעניקה יתרון כלשהו עבור עורך המכרז או המציע. 

 

הערה בשולי הפסיקה: 


 

 

עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני