גליון 2/2017

 

פגם במכרז דו שלבי

אחד מסוגי המכרזים המוכרים הינו המכרז הדו-שלבי. במכרז זו מוגשות שתי מעטפות. במעטפה הראשונה מוגשים המסמכים והנתונים המתייחסים לשאלת העמידה בתנאי הסף ולשאלת ניקוד האיכות (אם המכרז הוא מסוג "אמות מידה ומשקלות"). המעטפה השנייה כוללת את הצעתו הכספית של המציע. הרציונל העומד בבסיס המבנה הדו-שלבי של המכרז, הוא שבדיקת העמידה בתנאי הסף ומתן ציוני האיכות לא תושפע ממחיר ההצעה. 

הגיונו של מכרז זה מחייב כי הצעת המחיר לא תצורף למעטפה הראשונה. בעניין פרח השקד הובא להכרעת בפני בית המשפט לעניינים מנהליים מכרז בו לא נשמרה הפרדה זו.

 

עת"מ (מרכז) 60823-11-16 פרח השקד בע"מ נ' עיריית ראשון לציון ואח'

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלה המשפטית:

 
 

נפסק:

הערות בשולי הפסיקה

 
 

בחירה בהצעה יחידה וחובת ההנמקה

לאחרונה הובאה לפתחו של בית המשפט לעניינים מנהלים בחיפה עתירה שעניינה זכותה של ועדת המכרזים לבטל מכרז שעה שהוגשה בו רק הצעה כשרה אחת. במסגרת הליך זה התעוררה שאלת אופן והיקף ההנמקה הנדרשת מועדת המכרזים בבואה לעשות כן.
 

עת"מ (חי) 29896-12-16 מ.ג.ע.ר בע"מ נ' מועצה מקומית ערערה

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלות המשפטית:

 

נפסק:

  

הערה בשולי הפסיקה:

 
 
 
 
עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני