גליון 2/2016

משיכת ערבות ההצעה על ידי מציע 

ערבות ההצעה אמורה להבטיח את הצעתו של מציע. מהו דינו של מציע שלאחר שהודע לו שהצעתו לא נבחרה נטל לידיו את ערבות ההצעה? האם בעשותו כך איבד את זכותו לטעון לזכייה במכרז?

ה"פ (ב"ש) 2662-09-15 מד רימונים בע"מ נ' מי שבע – תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ ואח'

 

תמצית העובדות הרלבנטיות:


השאלה המשפטית: 


נפסק
:הערות בשולי הפסיקה 

 

זכות עיון בהצעה שאינה ההצעה הזוכה


למציע שלא זכה במכרז קבועה, מכח הדין החקוק, זכות עיון בהצעת המציע הזוכה. האם קיימת זכות לעיין גם בהצעה שאינה ההצעה הזוכה? שאלה זו הובאה, לאחרונה, לפתחו של בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים. 

עת"מ (י-ם) 1089-09-15 מ.ג.ע.ר בע"מ נ' משרד החינוך 

 

תמצית העובדות הרלבנטיות


השאלות המשפטית:


נפסק:

מחד גיסא, מתן זכות עיון רחבה מאפשרת לבחון את שיקול דעתה של ועדת המכרזים. שקיפות ההליך גם מסייעת בשמירה על טוהר המידות ומניעת שחיתות.
מאידך גיסא, זכות עיון רחבה פוגעת בזכויות מציעים אחרים כמו הזכות לפרטיות והזכות לשמירה על סוד מסחרי. מתן זכות עיון רחבה בהצעות עלולה להיות מנוצלת לרעה לשם השגת מידע עסקי שאינו נדרש לשם אותו מכרז.
האם מתן זכות העיון ימנע התדיינויות מיותרות?
האם מתן זכות העיון ישפיע על מכרזים עתידיים (חשיפת הצעות מחיר של יריבים פוטנציאליים) והאם תפגיע באינטרסים של צדדים שלישיים?
מהם הנתונים הקונקרטיים בנסיבות העניין, למשל:
 
באיזה מקום מדורגת הצעת המציע מבקש העיון?
באיזה מקום מדורגת ההצעה בה מבוקש העיון?
מהו היקף המידע המבוקש ומה סוג המידע בו מבוקש העיון?
מורכבות המכרז.הערה בשולי הפסיקה 


 


עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני