גיליון 8/2013

 

ביטול מכרז בשל סטייה מהאומדן - האם מחוייב במתן זכות טיעון


האם כאשר מבוטל מכרז בשל סטייה של כל ההצעות מהאומדן, יש לתת למציע ההצעה הטובה ביותר זכות טיעון? לשאלה זו התייחס לאחרונה בית המשפט העליון. 


עע"מ 6546/12 בכר נ' פנינת י.ב.א בע"מ: 


תמצית העובדות הרלבנטיות
:

 


השאלה המשפטיות
:נפסק
:


 

הערות בשולי הפסיקה 


 

חוקיות תנאי במכרז המקנה עדיפות להצעתו של תושב מקומי 


בלב דיני המכרזים עומדת הדרישה לקיום תחרות שוויונית על המשאב הציבורי. במספר פסקי דין שניתנו לאחרונה נדונה השאלה האם זכאית רשות מקומית להעניק העדפה במכרז לתושביה. שאלה כזו נדונה, שוב, בבית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת. 

עת"מ 16477-06-13 מאמון עבוד נ' ועדת המכרזים שליד מועצה מקומית מג'אר: 


תמצית העובדות הרלבנטיות
:

 


השאלה המשפטית
 


האם תנאי במכרז רשות מקומית לביצוע עבודות המקנה העדפה לתושביה הינו תנאי חוקי? 


נפסק
:

 

 

הערות בשולי הפסיקה:
 


עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני