גליון 1/2020האם תנאי סף סטטוטוריים הקבועים בתקנות חובת המכרזים חלים גם על מכרזים של רשויות מקומיות?


בדין הישראלי קיימות שתי מערכות עיקריות של דיני מכרזים: דיני מכרזים מכח חוק חובת המכרזים ותקנותיו, החלים על השלטון המרכזי; לצידם, דיני מכרזים החלים על השלטון המקומי. כפילות זו יוצרת אנומליה כאשר הוראות מסויימות קבועות רק באחת ממערכות הדינים וחסרים באחרת. לעניין כזה התייחס לאחרונה בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים.        


עתמ (י-ם) 2447-08-19 ר. ג. א. שרותים וניקיון (ישראל) 1987 בע"מ נ' עירית ירושלים

       תמצית העובדות הרלבנטיות:


השאלה המשפטית:


       נפסק:


הערות בשולי הפסיקה:


פסילת הצעה בשל "ניסיון רע"


לעיתים, עורכי מכרז אנוסים לבחור בהצעה הזולה ביותר, הגם שניסיונם המצטבר עם המציע הזוכה היה עגום. האם כדי למנוע תוצאה כזו ניתן לקבוע תנאי, המתיר פסילת הצעת מציע עמו יש לעורך המכרז "ניסיון רע"?         

עת"מ 55975-06-19 לינום בע"מ נ' נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ואח'

 

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלה המשפטית:       

נפסק:


הערות בשולי הפסיקה   


עלון  מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני