גליון 5/2017

סבירות תנאי סף  

תנאי סף, מעצם טיבם, מהווים סנן החוסם את דרכם של מציעים מסויימים מהתמודדות במכרז. תנאי סף, מעצם טיבם, פוגעים בחופש העיסוק של אותם מציעים.
במתח שבין הצורך בקביעת תנאי סף לפגיעה בחופש העיסוק דן לאחרונה בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה. 

 

עת"מ (חי)  9246-10-17 סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ
 

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלה המשפטית: 

נפסק:

הערות בשולי הפסיקה 

 

 

פגם בערבות – חריג לכלל הפסילה

ההלכה הנוגעת לפגמים בערבות המכרז הינה קשיחה מאוד. כמעט כל פגם בערבות יחשב לפגם המחייב את פסילת ההצעה. בהלכת אדמונית החורש קבע בית המשפט העליון את המקרים החריגים יוצאי הדופן בהם חרף פגם בערבות המכרז, לא תיפסל ההצעה.

הלכת אדמונית החורש קובעת כי בגדרם של אותם חריגים, יבואו מקרים שבהם נפל פגם בערבות כתוצאה מפליטת קולמוס, טעות סופר, השמטה מקרית, או הוספת דבר באקראי; ומתקיימים ארבעת התנאים המצטברים הבאים: 

א. הטעות נלמדת מהערבות עצמה;  
ב. ניתן לעמוד על כוונתו המדויקת של השוגה, תוך שימוש בראיות אובייקטיביות מובהקות, המצויות בפני ועדת  
   המכרזים בעת פתיחת ההצעות;  
ג. על-פניו נראה, כי הטעות אירעה בתום לב או בהיסח הדעת, ולא כתוצאה מכוונת מכוון;
ד. אין בטעות ובתיקונה כדי להקנות למציע יתרון הפוגע בעקרון השוויון וביתר כללי דיני המכרזים. 

התוצאה הקשה הנובעת מפסילת הצעה בשל פגם קל וזניח בערבות והעובדה שהוראות הלכת אדמונית החורש יוצרות רף אליו כמעט לא ניתן להגיע, הביאה – בלא מעט מקרים – שופטים בבתי המשפט המנהליים להרחיב את גבולות הלכת אדמונית החורש או אפילו "לעקוף" אותה. 

 

עת"מ (מרכז) 58120-07-17 אשת – ארגון שרותי תיירות בע"מ נ' מדינת ישראל ואח'
 

תמצית העובדות הרלבנטיות 

 

השאלה המשפטית: 

נפסק:

  

 

הערה בשולי הפסיקה 


 

 

עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני