גליון 6/2019

 


האם ניתן להסתפק בהגשת צילום של ערבות מכרז במקום הגשת טופס ערבות מקורי?      

האם צירוף העתק של הערבות הבנקאית להצעה במקום טופס הערבות המקורית הינו פגם, המחייב את פסילת ההצעה? בשאלה זו דן, לאחרונה, בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים.           

עת"מ (י-ם)  49193-06-19 בן ארי תל רם פרויקטים בע"מ נ' עירית ירושלים ואח'

 תמצית העובדות הרלבנטיות:


השאלה המשפטית:

 נפסק:

הערות בשולי הפסיקה


תנאי במכרז האוסר על המציעים לבקש צו מניעה או צו זמני      

עת"מ (י-ם)  62225-09-19 ג'יי לינקס בע"מ נ' משרד האוצר ואח'


אינטרס מובהק של עורך מכרז הוא, כי העבודות/שירותים נשוא המכרז יצאו לדרכם ללא כל עיכוב. האם אינטרס זה יכול להצדיק תנאי במכרז הקובע, כי המציעים לא יהיו רשאים להגיש בקשות לצווי מניעה או צווים זמניים, שיהיה בהם לעכב את מימוש המכרז?          

תמצית העובדות הרלבנטיות:

נפסק:

הערות בשולי הפסיקה:   


עלון  מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני