גליון 2/2019

האם ניתן להוכיח עמידה של תנאי סף בדבר ניסיון קודם באמצעות רכישת פעילות של גוף אחר 

תנאי סף שכיח במכרזים דורש הוכחת ניסיון קודם בביצוע עבודות מסויימות. לעתים מציעים, אשר אינם עומדים בדרישה זו בעצמם, מנסים לעמוד בה באמצעות זקיפה לזכותם של ניסיון של אורגנים שלהם או של גופים קשורים. במקרים אחרים מנסים מציעים לזקוף לעצמם ניסיון בגין פעילות, שרכשו מגוף אחר. מקרה כזה הגיעה לאחרונה לפתחו של בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים. 

עת"מ (י-ם)  40462-08-17 טווס שמירה אבטחה ושרותי ניקיון בע"מ נ' עיריית ירושלים ואח'

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלה המשפטית:

נפסק:

הערה בשולי הפסיקה


צירוף מאוחר של מסמכים הנוגעים לעמידה בתנאי סף 

תנאי סף במכרז עשויים לדרוש הצגת פרוייקטים קודמים או הצגת אנשי צוות העומדים בדרישות מסויימות. לעתים מציעים מציגים בהצעתם פרוייקטים או אנשי צוות, שבדיעבד מתברר שאינם עומדים בתנאי הסף. האם בנסיבות אלו, יוכלו אותם מציעים לצרף מסמכים, המציגים פרוייקטים אחרים שביצעו, או שמא הם מוגבלים לפרוייקטים, שהוצגו במסגרת ההצעה.
 

ה"פ (ת"א) 44510-01-19 המתועשת בע"מ נ' אחוזות החוף בע'מ ואח'

תמצית העובדות הרלבנטיות:


השאלות המשפטיות:


נפסק:

הערה בשולי הפסיקה


עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני.