גליון 1/2015


 

זכות עקיבה אחרי פגמים בביצוע חוזה שמקורו במכרז  

לאחר שהוחל בביצוע חוזה שמקורו במכרז בא מתמודד שלא זכה במכרז למסקנה כי המציע הזוכה מפר את ההסכם ולא מקיים את דרישות המכרז. האם, במקרה, זה קיימת לו זכות לדרוש את ביטול זכיית המציע הזוכה במכרז? 
 

עת"מ 28618-12-14  טלנכסים בע"מ נ' עיריית אשקלון  

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלות המשפטיות:

נפסק:

 

הערה בשולי הפסיקה:


 

פגם בערבות בנקאית

לאור ההלכה המחמירה ביחס לפגמים בערבות הבנקאית מהוות ערבויות בנקאיות פגומות אחד הגורמים העיקריים לפסילת הצעות. תכופות ניתן לראות פגמים כאלה בהצעות של מציעים שהגשת הצעות במכרז אינה לחם חוקם ומשכך אינם ערים לכללים המחמירים ביחס לערבויות ההצעה. אולם, לעיתים כללים נוקשים אלה מביאים לפסילת הצעות של מציעים האמונים על הדין. מקרה כזה בא לאחרונה בפני בית המשפט העליון.    

עע"מ 4246/14 אריה סער, משרד עורכי דין נ' מלכה אנגלסמן ושות', משרד עורכי דין 

תמצית העובדות הרלבנטיות: 

 

השאלה המשפטית: 


נפסק:

 

הערה בשולי הפסיקה:


עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני.