גליון 6/2018

 

טעות של עורך המכרז בניהול המכרז 

טעויות קורות. גם בניהול מכרז. משכך, עלולה  ועדת מכרזים לקבל החלטות – הנוגעות לעצם ניהול המכרז - על בסיס עובדתי שגוי. שאלה היא האם ניתן לתקן, בדיעבד, פגם כזה, שהוליך לניהול מוטעה של הליך המכרז, או שמא ועדת המרכזים נכבלת בטעותה. 

עת"מ (ת"א) 37607-08-18 ורד ו.מ. בע"מ נ' משרד הביטחון ואח'

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלה המשפטית:

נפסק:

הערה בשולי הפסיקה:

 

קבלת הצעה לאחר שתיבת המכרזים כבר נפתחה 

 
לעתים אי הקפדה של עורך המכרז על חובתו לנסח את הוראות המכרז באופן נהיר וקוהרנטי מובילה למצבים בהם נוצרות סתירות מהותיות בהוראות המכרז. בית המשפט העליון דן לאחרונה במקרה בו בשל הוראות סותרות ביחס למועד הגשת ההצעות, הוגשה הצעה למכרז רק לאחר שתיבת המכרזים כבר נפתחה. 

עע"מ 3719/13 ש. מרדכי עבודות עפר בע"מ נ' משרד הבינוי והשיכון

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלה המשפטית:

נפסק:

עמדת שופטי הרוב (הש' דפנה ברק-ארז והש' הנדל)
 
עמדת שופט המיעוט (הש' מלצר)
 

הערה בשולי הפסיקה 
 
 
עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני