הספר "ההצעה במכרז"

בתחילת שנת 2013 ראה אור, בהוצאת "פרלשטיין גינוסר", ספרו של עו"ד גל הררי - "הצעה במכרז".

תחום המכרזים הוא תחום אשר "לפתחו חטאת רובץ". המכרז הוא נקודת מפגש בין הכסף הציבורי לבין השוק הפרטי, וכן בין פקידי ציבור ונבחרי ציבור לבין גופים כלכליים.

תחום דיני המכרזים מהווה גם נקודת מפגש של המשפט הציבורי והמשפט הפרטי.

צומת הדרכים בה מצויים דיני המכרזים מכתיב עיצוב כללים והוראות ייחודיים לתחום זה. כללים אלה נראים, לפחות במבט ראשון, ככאלה שנוקשותם אינה מתיישבת עם הגישה המשפטית הגמישה יותר ביחס לתחומי משפט אחרים.

מציעים רבים שהשקיעו זמן, טרחה ודמים בהכנת הצעתם מגלים כי הצעתם נפסלה וכל מאמציהם ירדו לטימיון בשל תקלות שנראות, למי שאינו אמון על תחום המכרזים, שוליות יחסית. הכרות מעמיקה יותר של דיני המכרזים ושל העקרונות העומדים בבסיסם יכולה הייתה למנוע, בקלות יחסית, תקלות מצערות אלה.


ספר זה דן בהצעה במכרז. הספר מתמקד במסלול בו עוברת ההצעה במכרז החל משלב הגשתה תוך שימת דגש מיוחד על תקלות, מעקשים ופגמים עיקריים העומדים בדרכה של ההצעה ובהתייחסות הפסיקה אליהם. על הנושאים בהם מתמקד הספר נמנים, בין היתר, הפרקים הבאים: תנאי סף במכרז, תכסיסנות, ערבויות מכרז ופגמים בהצעות.


בצד ניתוח תיאורטי-עיוני של העקרונות המצויים בבסיס דיני המכרזים מתייחס הספר באופן מעשי לשאלות הפרקטיות המתעוררות חדשות לבקרים בפני העוסקים בתחום המכרזים. משכך, הספר נועד גם לשמש כלי עזר ישומי ויעיל לכלל "השחקנים" השונים העוסקים בתחום זה.

בכתיבת הספר, עו"ד גל הררי הביא לידי ביטוי שנים של עיסוק אינטנסיבי בתחום דיני המכרזים על מורכבותו המיוחדת.