גליון 10/2015

מתי ניתן להגיש תביעה מנהלית בגין אי זכייה במכרז? 

פסקי הדין שיסקרו בעלון זה עניינם לא בעתירות מנהליות אלא בתביעות מנהליות. בניגוד לעתירה מנהלית במסגרתה הנפגע מפעולתה של הרשות במסגרת הליך מכרז מבקש מבית המשפט סעד אכיפה המורה לרשות לתקן את הפגם שנפל בהתנהלותה, הרי שבמסגרת תביעה מנהלית מבקש הנפגע פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו בשל הפגם האמור. 

פסק הדין הראשון אותו נסקור עוסק ביחס שבין שני מסלולים אלה. 
 

עע"מ 7401/14 קסם מילניום בע"מ נ' רשות שדות התעופה
 

תמצית העובדות הרלבנטיות:


השאלה המשפטית

האם מסלול האכיפה (עתירה מנהלית) ומסלול הפיצויים (תביעה מנהלית) הם מסלולים "מקבילים" שהבחירה ביניהם נתונה לשיקול דעתו של המציע הנפגע, או שמא זכותו של המציע הנפגע לתבוע פיצויים מותנית בכך שפנה קודם לכן למסלול של אכיפה והגישה עתירה מנהלית למימוש הזכייה הנטענת במכרז? 

 נפסק:


ההלכה: לאור האמור לעיל קבע בית המשפט כי ככלל מציע שקופח במכרז לא יוכל לתבוע סעד של פיצויי קיום בשל אי זכייה במכרז, מבלי שיראה כי הקדים לתקוף את ההליך המכרזי עצמו, או כי אפשרות זו נמנעה ממנו מטעמים שאינם קשורים בהתנהלותו שלו. 

לכלל זה קיימים שני חריגים:  

הערות בשולי הפסיקה 

 

ת"א 132/09 ת"מ (ת"א) 132-09 צוקית נדל"ן בע"מ נ' מנהל מקרקעי ישראל  

תמצית העובדות הרלבנטיות:
 


השאלות המשפטיות
:


נפסק
:


הערה בשולי הפסיקה
:


עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני