גליון 4/2015

 

האם העדר נקיון כפיים יכול להביא, כשלעצמו, לפסילת עתירה? 

על בעל דין העותר לבית המשפט לעניינים מנהליים לבוא בידיים נקיות לבית המשפט. עם זאת, בחינת פסיקת בתי המשפט המנהליים בשנים האחרונות מגלה כי מצומצמים מאוד המקרים בהם נפסלו עתירות אך בשל חוסר ניקיון כפיים. במקרה כזה דן לאחרונה בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים. 
 

עת"מ (י-ם) 541-12-14 נוריאל גדליה נ' חברת החשמל לישראל בע"מ  


תמצית העובדות הרלבנטיות:


השאלה המשפטיות:


נפסק:


הערה בשולי הפסיקה:

 

אמות מידה לבחירת הזוכה – האם ניתן להשתמש במבחני עזר לניקוד אשר לא פורסמו מראש?

מכרזי אמות מידה ומשקלות מאפשרים לעורך המכרז לעצב מכרז המתאים במדוייק לצרכיו ולהעדפותיו. לצד זכות עורך המכרז לעצב את אמות המידה ומשקלותיהם לצרכיו, עומדת חובתו לקבוע אותן מראש ולפרסמן. על תוצאות המחדל מלעשות כן עמד לאחרונה בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה. 

 עת"מ (חי') 39567-12-14 ואכד נ' מ.מ. ג'דיידה מכר  

תמצית העובדות הרלבנטיות:


השאלה המשפטית:


נפסק:


הערה בשולי הפסיקה:

 עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני.