גיליון 10/2013

 

פסילת הצעה בשל חוסר סבירות מחיריה  


האם ניתן לפסול הצעה של מציע בשל חוסר סבירות מחיריה ובה בעת להכשיר הצעה אחרת שמחיריה זהים? 

לשאלה זו התייחס לאחרונה בית המשפט לעניינים מנהליים במחוז המרכז. 


 

עת"מ (מרכז) 1911-11-13 רונגל בניה, סלילה ופיתוח בע"מ נ' המועצה האזורית גזר 

 

תמצית העובדות הרלבנטיות:
 

 

השאלה המשפטית:
 

האם במקרה בו נפסלה הצעה זולה בשל חוסר סבירותה ניתן לקבוע כי הצעה זולה יותר היא הצעה כשרה? האם קביעה כזו אינה פוגעת בעקרון השוויון? 

 

נפסק:
 


 

הערות בשולי הפסיקה 

 

 

מיהו קבלן ראשי? 


במכרזים רבים נדרש המציע להוכיח נסיון בביצוע עבודות דומות "כקבלן ראשי". האם קבלן ביצוע שקיבל לידיו באופן מלא ומוחלט את ביצועו של פרוייקט מסויים – מכח הסכם "גב אל גב" עם הקבלן שהתקשר בהסכם מול המזמין,  יכול לזקוף את ביצוע העבודה לזכותו "כקבלן ראשי"? 
 

ה"פ (מרכז) 29988-11-13 מגנזי תשתיות בע"מ נ' מי לוד בע"מ  

 

תמצית העובדות הרלבנטיות 

 

 

השאלה המשפטית 
 

מיהו קבלן ראשי? 

 

נפסק:

 

 

הערה בשולי הפסיקה 
 


עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני