גיליון 7/2013

חידושים בדיני המכרזים – עלון 7/2013

 

ערבות מטיבה – חריג לכלל הפסילה 

כידוע, בשנתיים האחרונות התבססה ההלכה לפיה ערבות מטיבה (כלומר ערבות שסכומה גבוה מהנדרש או שתוקפה ארוך מהמבוקש) דינה כערבות מרעה. לפיכך סטייה מנוסח הערבות הנדרש תביא לפסילת הערבות וכתוצאה מכך לפסילת ההצעה על הסף. 

ההלכה קובעת כי העובדה שמגיש הערבות המטיבה פעל בתום לב אינה יכולה, כשלעצמה, להציל את ההצעה מפסילה. אולם, כפי שמלמד פסק הדין בעניין יחניוק, גם להלכה נוקשה זו יש סייגים. 

עת"מ (ב"ש) 12272-06-13 יחניוק ובניו הנדסה בע"מ נ' אוניברסיטת בן גוריון 


תמצית העובדות הרלבנטיות
:

 

השאלה המשפטית:


מה הדין שעה ש"הסטייה המטיבה" בנוסח הערבות יסודה בהסתמכות מגיש ההצעה על הוראות תנאי המכרז ככתבם ויותר מכך כרוחם וכתכליתם? 
 

נפסק:

 


הערות בשולי הפסיקה
 


הכשרת החלטת ועדת המכרזים למרות פגם ברור שנפל בה 


ככלל, פגם ממשי שנפל בהחלטת ועדת המכרזים יוביל לפסילת החלטתה. עם זאת, כלל זה אינו קשיח לחלוטין. במקרים מסויימים עשוי בית המשפט, גם לנוכח פגם ברור שנפל בהחלטת ועדת המכרזים, שלא לפסול את ההחלטה. כך קרה בעניין חייאן (1996) בע"מ. 

 

עת"מ 23044-05-13 חייאן (1996) בע"מ נ' עיריית סחנין ואח' 


תמצית העובדות הרלבנטיות
 

 


השאלה המשפטית
 


האם רשאית הייתה ועדת המכרזים להחליט על פיצול המכרז? 

נפסק:הערות בשולי הפסיקה
 


בנסיבות העניין הכשרת החלטתה של ועדת המכרזים מהווה הכשר לשינוי בדיעבד של תנאי המכרז. גם אם התנהלותה התכסיסנית של העותרת אינה "מעודדת" את הרצון להעניק לה סעד, הרי שהחלטת ועדת המכרזים פגעה בשוויון מול מציעים פוטנציאליים. מציעים אלו יכול והיו מתמודדים במכרז לו ידעו כי תנאיו אינם כוללים את רכיב הרנטגן. שינוי בדיעבד של "כללי המשחק" המכרזיים פוגע בהם. נראה כי פסק הדין לא נתן משקל ראוי לאינטרסים של המציעים הפוטנציאליים. 
 

עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני