גיליון 5/2016

 

הסתמכות ועדת המכרזים על המלצות יועץ חיצוני

 
לנוכח הרכבה, ועדת המכרזים איננה בהכרח בעלת ידע מקצועי ומומחיות בכל המכרזים המובאים להכרעתה. משום כך רשאית ועדת המכרזים להיוועץ ביועצים ובמומחים מקצועיים. אולם בעוד שהיוועצות מותרת, הרי שקבלת עמדת המומחה ללא פיקוח ובחינה הינה פסולה ומהווה התפרקות של ועדת המכרזים משיקול דעתה. על שאלת היקף הפיקוח של ועדת המכרזים על חוות דעת של יועץ חיצוני עמד לאחרונה בית המשפט העליון.
 

עע"מ 6117/15 ג.י.א יוזמה בע"מ נ' רשות מקרקעי ישראל

 

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלות המשפטיות:

 

נפסק:

 

הערות בשולי הפסיקה

הצעה יחידה

  

עת"מ (חי') 29939-06-16 קוברה מיחזור בע"מ נ' ועדת המכרזים של מועצה מקומית ג'דיידה מכר ואח'

 
"הנחת העבודה" הכלכלית העומדת בלב שיטת המכרזים הינה כי ריבוי הצעות משפר את סיכויי המציע לבחור בהצעה כלכלית טובה. כאשר מוגשת, או נותרת, הצעה אחת בפני ועדת המכרזים, נפגמת הנחת עבודה זו.
 

תמצית העובדות הרלבנטיות

 

השאלות המשפטיות

 
האם ניתן לבטל מכרז כאשר נותרה בפני ועדת המכרזים הצעה כשרה אחת? ואם כן, באילו תנאים?  
 

נפסק:

 

הערה בשולי הפסיקה

 
 
 
 
 
עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני