גליון 6/2015

א. הצמדת ערבות למדד בסיס שגוי
ב. 
הסמכות העניינית לדון במכרזים 
    המפורסמים על ידי חברות מנהלות 

עת"מ (ת"א) 50672-05-15 י. לרר (הנדסה בע"מ) נ' ועדת המכרזים של חברת יהל מהנדסים ואח'  

תמצית העובדות הרלבנטיות:

 השאלה המשפטית הראשונה: 

נפסק:

השאלה המשפטית השניה: 

נפסק:

הערות בשולי הפסיקה: 

מחלוקת קודמת בין מציע לעורך מכרז:

עת"מ (י-ם) 4899-05-15 רום ג.י הנדסה נ' החברה הממשלתית לתיירות ואח'  

תמצית העובדות הרלבנטיות: השאלה המשפטית: 

נפסק:

ההערה בשולי הפסיקה: 


עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני