גליון 7/2018

  

פגם בנספח ביטוח 

מכרזים רבים דורשים מהמציעים לערוך ביטוחים בנוסח המופיע במסמכי המכרז. ניסיון החיים מלמד, כי במקרים רבים מתקשים המציעים לקבל מחברות ביטוח התחייבות לעריכת ביטוחים כפי שזו נוסחה במסמכי המכרז. מקרה כזה הובא לאחרונה בפני בית המשפט העליון.
 

עע"מ 10073/17 מטיילי ירון בר בע"מ נ' מועצה אזורית יואב

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלה המשפטית:

נפסק:

הערות בשולי הפסיקה:

 

מה דינו של אומדן שבטעות לא נזכר דבר קיומו במסמכי המכרז

אחת ממטרות האומדן היא לשמש כ"סרגל מדידה" לבדיקת סבירות ההצעות. הגם שמכרזים של השלטון המכרזי אינם מחייבים צירופו של אומדן לתיבת המכרזים, הרי שמעת שהחליט עורך המכרז על עריכת אומדן עליו לפרסם במסמכי המכרז את דבר קיומו של האומדן ואת השלכותיו על ההליך המכרזי (תק' 17(ב)(7) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993) ("התקנה").

עת"מ 30155-07-18 אברהם מרדכי שיף נ' מכבי שירותי בריאות

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלה המשפטית:

נפסק:

הערות בשולי הפסיקה:

 
עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני