גליון 3/2015

האם ניתן לאסור על מציע מלהשתתף במכרז רק בשל כך שהוא כבר ביצע עבור עורך המכרז עבודות דומות במשך זמן רב 

לעיתים ניתן להבחין בתופעה בה מציע זוכה שוב ושוב ולאורך תקופה ארוכה במכרזים מסויימים שמפרסם עורך המכרז. האם רשאי עורך המכרז לקבוע תנאי סף המגבילים מציע כזה מהשתתפות במכרזיו למשך תקופה מסויימת? 
 

עת"מ (נצ') 22490-11-14 ע.נ. הר עפר בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ  

תמצית העובדות הרלבנטיות:


השאלה המשפטיות:

 

נפסק:


הערות בשולי הפסיקה:

אין בטעמים המפורטים בפסק הדין בכדי להראות עמידה במבחנים אלה:

 

הגרלה – האם היא כלי לגיטימי לבחירת הזוכה במכרז שעה שפתרון כזה אינו מופיע בתנאי המכרז?

עת"מ (י-ם) 5195-02-15 מ.ג.ע.ר בע"מ נ' מדינת ישראל 

 תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלה המשפטית:


נפסק:


הערה בשולי הפסיקה:
 עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני.