גליון 4/2019


התערבות בית המשפט בתנאי מכרז  

הלכה בסיסית ומושרשת היא כי קביעת ועיצוב תנאי המכרז, לרבות תנאי הסף בו, הינה סמכות המצויה בלב שיקול הדעת של עורך המכרז. לפיכך, בתי המשפט ממעטים מאוד להתערב בקביעת תנאיו של מכרז.  עם זאת, לצד המגמה השמרנית (והדומיננטית) בפסיקה, קיימת גם מגמה אחרת, ליברלית יותר, הנוטה להתערב, ביתר קלות ובנסיבות מתאימות, בתנאי המכרז.        

בעלון זה נבחן שני פסקי דין שניתנו לאחרונה בסוגייה זו. האחד, המשקף את המגמה השמרנית  והזהירה יותר. והאחר משקף גישה אקטיבית יותר.             


ה"פ (ב"ש) 74686-07-19 סלקום ישראל בע"מ ואח' נ' מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ                                                                                                                                 
תמצית העובדות הרלבנטיות                                                                                                                                                                

השאלות המשפטיות:


נפסק: 

 

הערות בשולי הפסיקה          
עת"מ 28857-06-17; עת"מ 20878-03-18; עת"מ 54178-06-17; עת"מ 49497-06-17;  עת"מ 40524-06-17;  עת"מ 21076-03-18  חברות הסיעוד ונכי צה"ל נ' משרד הביטחון

תמצית העובדות הרלבנטיות:      


השאלות המשפטיות:    

נפסק:  

הערות בשולי הפסיקה   עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני